Κλινική Wolfart (Wolfartklinik)

Το ιατρείο αναλαμβάνει εκ μέρους σας την οργανωτική διευθέτηση των από κοινού συμφωνημένων ραντεβού για εγχείρηση.

Ο κύριος Δρ. Raab θα ενημερωθεί αμέσως.