Βελονισμός

Ο βελονισμός είναι βασικός πυλώνας της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ). Μέσω της ήπιας εισαγωγής βελόνων σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος, τους λεγόμενους «Μεσημβρινούς», μπορούν να αντιμετωπιστούν πολυάριθμες ενοχλήσεις.

Στην γυναικολογία και μαιευτική ο βελονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους.

Έτσι, μπορεί να ανακουφίσει διάφορα ενοχλητικά συμπτώματα της εγκυμοσύνης, αλλά και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των εξάψεων και των εφιδρώσεων κατά την εμμηνόπαυση.

Η ΠΚΙ είναι μια θεραπεία που αποσκοπεί στην επαναφορά της φυσικής αρμονίας. Πολλές ενοχλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχημένα με την αποκατάσταση αυτής της αρμονίας που έχει διαταραχθεί.

Συνεπώς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να διεγερθούν δοκιμασμένα σημεία βελονισμού, αλλά να αναπτυχθεί για κάθε ασθενή ξεχωριστά ένα προσωπικό πρόγραμμα θεραπείας, που να λαμβάνει υπόψη π.χ. τους παράγοντες της διατροφής και του ύπνου.