Επικοινωνία

Το ιατρείο αναλαμβάνει εκ μέρους σας την οργανωτική διευθέτηση των από κοινού συμφωνημένων ραντεβού για εγχείρηση.